Er kunnen geen rechten ontleend worden aan publicaties op deze website.

Els Velthuijsen is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Els Velthuijsen worden verveelvoudigd, gekopieerd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Indien je vragen hebt over deze website en de daarop staande informatie, dan kun je mailen naar contact@who-els.nl

Ontwerp: Daan van Coeverden
Fotografie: Els Velthuijsen en Gerben Esvelt
Schilderijen: Wim Schindler
Technische realisatie: Simon Bleeker